Bomag BW226

โบแม็ก BW226 สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้หลายแบบ ทั้งยังเป็นผู้นำในเรื่องรถบดถนนแบบลูกกลิ้ง ตัวลูกกลิ้งสามารถวัดแรงที่จะช่วยให้เกิดการบดอัดอย่างเหมาะสมในขณะปฏิบัติงานก่อนสร้าง ทำให้มีความสามารถตัดหน้าผิวได้ลึกขึ้น ผลลัพธ์การบดอัดสูงขึ้น และคุณภาพผิวถนนดีขึ้น