Hamm 3411

ฮามม์ 3411 เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นให้เป็นระดับกลางระหว่างฮามม์ 3410 และ 3412 โดยมีน้ำหนักปฏิบัติการ 11 ตัน ใช้ระบบ 4 ลูกสูบของดอยซ์ (Deutz) ที่ผลิตกำลังถึง 98 กิโลวัตต์