Hamm 3625

ฮามม์ 3625 เป็นรถบดถนนชนิดลูกกลิ้งเดียวที่ทำงานด้วยน้ำหนักเครื่อง 24,750 กิโลกรัม ด้วยลูกกลิ้งแบบตีนแกะที่ทำให้น้ำหนักรวมสูงถึงกว่า 25 ตัน ทำให้รถรุ่นนี้เป็นรถบดลูกกลิ้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดในสายการผลิตของฮามม์ ฮามม์ 3625 ถูกใช้ในงานบดอัดในการสร้างถนน เกลี่ยพื้นดินให้เรียบ บดอัดดิน และขนย้ายดิน