Hamm 4011

ฮามม์เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์ทเก้นกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมของเยอรมันที่มุ่งเน้นการผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างถนนและบดยางมะตอย ฮามม์ผลิตตัวลูกกลิ้งเอง และ ฮามม์ 4011 นั้นเป็นเครื่องบดถนนชนิดลูกกลิ้งเดียวรุ่นเก่า ขณะนี้ ฮามม์ 4011 ถูกเลิกผลิตและถูกแทนด้วยดีไซน์ใหม่ๆแล้ว

No products were found matching your selection.