Komatsu PC210

เครื่องโคมัทสุ PC210 เหมาะสำหรับงานใหญ่ๆเช่น การขนดิน งานเกษตรกรรมและ งานรื้อถอน โคมัทสุ PC210 ถูกจัดให้อยู่ในรุ่นรถขุดตักแบบ 21 ตัน เครื่องยนต์ใช้พลังงานต่ำระบบ ecot3 และทำให้เกิดขยะและมลพิษในปริมาณน้อย เครื่องจักรดังกล่าวเหมาะสำหรับงานอย่างกว้างขวางและมีประโยชน์ในระดับสูงและเป็นเครื่องอเนกประสงค์อีกด้วย