Komatsu PW160

โคมัทสุ PW160 มีสมรรถนะในการผลิตสูง มีสมรรถภาพดีและมีความเสถียรดีเยี่ยม และมีแรงฉุดลากสูง ออกแบบและสร้างตัวเครื่องมาเพื่อให้ตลาดยุโรปโดยเฉพาะทั้งยังทนทานด้วยการออกแบบเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ