Vogele 1603

รถปูยางโว้กเล่ 1603 เป็นรถปูยางมะตอยอเนกประสงค์และมีล้อซึ่งทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก ทำให้โว้กเล่ 1603 มีประโยชน์ยิ่งยวดในการทำงานในที่ที่เข้าถึงยากและถนนเส้นเล็กๆในเมือง ดังนั้นโว้กเล่1603 จึงมีระบบปูพื้นและเกลี่ยผิวถนนอย่างครบวงจร