Wirtgen W100

เวิร์ทเก้นผลิตเครื่องตัดผิวยางมะตอยขึ้นมาสองรูปแบบในรุ่น1 เมตร คือ – เวิร์ทเก้นW100 แทรค กับ เวิร์ทเก้นW100แบบล้อ รุ่นเวิร์ทเก้นW100แบบล้อ มีน้ำหนัก 13-15 ตัน ในขณะที่แบบแทรคมีน้ำหนัก 19-21ตัน น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นพ่วงด้วยการเพิ่มเครื่องจักรที่ใช้ทำงานในรุ่นแทรค ช่วยให้สมารรถภาพการบดนั้นลึกขึ้น และอัตรากาดบดเพิ่มสูงขึ้นกว่าแบบล้อ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบนั้นมีสมรรถนะทำงานแบบเอนกประสงค์และเชื่อถือได้ เรายินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหากท่านสงสัยว่ารุ่นใดเหมาะกับสภาพการใช้งานของท่าน