Wirtgen W1900

เวิร์ทเก้นW1900 เป็นเครื่องไสตีนตะขาบที่มีขนาดสองเมตร ใช้ในการบดยางมะตอยบนถนนโดยเฉพาะงานบูรณะซ่อมแซม ตัวเครื่องมีส่วนที่สามารถพับได้ทำให้ง่ายต่อการขนส่งและสามารถขุดเจาะบดได้ลึกถึง 32 เซนติเมตร (ลึก 320 มิลลิเมตร) ในรอบการบดหนึ่งครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผลิตเพิ่มด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และรับประกันว่างานบดยางมะตอยของท่านจะเสร็จเร็วยิ่งขึ้น เวิร์ทเก้นW1900 สร้างขึ้นให้มีน้ำหนักเบากว่ารุ่น W2000/W2200 ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถเข้าถึงบริเวณถนนหรีอสะพานที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักได้อย่างแน่นอน