Wirtgen WR2500

เครื่องเวิร์ทเก้นWR2500 ถูกใช้ในงานเกลี่ยถนนให้เรียบและโครงการปรับพื้นผิวถนน และยังสามารถใช้ในการบดหน้าดินและยางมะตอย หรือนำยางที่เย็นชืดแล้วกลับมาใช้ในการบดเพื่อผสมเนื้อบิทูเมน บิทูเมนโฟม หรือ ซีเมนต์ได้ด้วย เครื่องผสมเหล่านี้จะฉีดวัสดุเข้าไปในห้องพักผสมหรือห้องรอพักบด ในขณะที่เครื่องบดเคลือบส่วนผสมต่างๆ เวิร์ทเก้นWR2500 มีพลังการผลิตสูง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และปฏิบัติการได้อเนกประสงค์ เมื่อใช้ในงานเกลี่ยพื่นเรียบ เครื่อง เวิร์ทเก้นWR2500 สามารถฉีดน้ำเข้าไปผสมในห้องพักวัสดุรอบด เพื่อช่วยให้กระบวนการเกลี่ยดียิ่งขึ้น