Wirtgen WR2500S

เวิร์ทเก้นWR2500S ประกอบไปด้วยแผงควบคุมพลังงานอัตโนมัติที่ช่วยควบคุมความเร็วตาน้ำหนักของเครื่อง ท่านสามารถะลือกปิดแผงควบคุมกำลังได้เพื่อจะควบคุมความเร็วด้วยคนเอง ความกว้างสูงสุดในการตัดหน้าผิวหคือ 8 นิ้ว (2,438 มิลลิเมตร) และสามารถปรับความลึกสุดได้ตั้งแต่ 0 – 20” (0 – 500 มิลลิเมตร).

No products were found matching your selection.