CAT 160H

Ang CAT 160H grader ay isang sikat na model at isang opsyon sa kilala ng lahat na 140H grader. Ang 160H ay kadalasang may nakakabit na ripper, at naghahandog ng 16 na talampakang blade, 2 talampakang mas mahaba sa blade na nasa CAT 140H. Ginawa gamit ang parehong mahigpit na mga pamantayan ng kalidad, ang 160H ay mahusay na makina para sa mabigat na gawain, na tinatangkilik ng mga kontratista sa buong mundo.