Hamm 2420

Sa pamamagitan ng single drum na maaaring smooth o pad foot, ang Hamm 2420 ay mabuting opsyon para sa mga kontratista sa kalsada at mga kumpanya sa paggalaw ng lupa. Itinigil na ngayon ang Hamm 2420, at pinapatakbo pa rin ang ilang makina. Ang Hamm ay gumagawa ngayon ng mga weight roller na katulad ng 2420.

No products were found matching your selection.