Komatsu PC200

Ang PC200 na model ay ini-export mula sa Japan papunta sa US at Asya. Ang Komatsu ay ang nangunguna sa mundong kagamitan sa paggawa, at gusto at tinatanggap ito nang malawakan sa buong mundo. Madali itong panatilihin dahil matagal ito bago palitan ng engine oil at hydraulic filter.

No products were found matching your selection.