Wirtgen WR2500

Ang Wirtgen WR2500 na mga makina ay ginagamit sa mga proyketo ng pagpapatatag ng lupa at muling paglalagay ng aspalto sa kalsada, at maaaring gamitin para sa direktang pagpapatatag ng lupa o paggiling ng aspalto, o sa malamig na pagre-recycle ng aspalto sa lugar gamit ang mga binder tulad ng bitumen emulsion, bitumen foam o sementong emulsion. Ang mga binder na ito ay ini-spray o ini-inject sa mixing/milling chamber habang naggigiling ang makina para balutan ang aggregate na muling inilalatay sa likuran ng makina at kino-compact. Ang Wirtgen WR2500 ay naghahandog ng maraming nagagawa at pagpapatakbo na lubhang naiaakma sa maraming kondisyon. Kapag ginamit sa pagpapatatag ng lupa, ang Wirtgen WR2500 ay maaaring magbigay ng tubig sa pamamagitan ng spray bar papunta sa mixing chamber, na tumutulong sa proseso ng pagpapatatag.