Bitelli BB670

Máy rải Bitelli được sản xuất độc lập tại Italy cho đến năm 2000, khi công ty được Caterpillar tiếp quản. Vào năm 2006/2007, nhãn hiệu Bitelli được thay thế bởi nhãn hiệu Caterpillar. Bitelli BB670 là máy rải bánh lốp đáng tin cậy, có khả năng mang theo các thùng kéo dài và hệ thống san, và được công nhận rộng rãi là máy đáng tin cậy và dễ vận hành.