Bomag BW211

Bomag BW211 là lu xây dựng đường hiệu quả, đáng tin cậy và mạnh mẽ nhờ khả năng san tuyệt vời trên các dốc lên đến 54%. Máy có thể làm việc trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví dụ, nó vẫn có khả năng vận hành ở nhiệt độ ngoài trời lên đến 54 0c. Loại máy này đặt ra những tiêu chuẩn mới về lèn đất.