Bomag BW212

Bomag BW212 có công nghệ mạnh mẽ với chi phí vận hành cực thấp. Nó có quyên tắc vận hành đơn giản do đó không cần những buổi đào tạo dài, biên độ để đạt được hiệu ứng độ sâu tối đa, lèn hiệu quả và dễ sửa chữa vì mọi bộ phận đều được bố trí để dễ dàng tiếp cận.