Bomag BW213

Bomag BW213 là lựa chọn hoàn hảo cho công việc hạng nặng hoặc hạng trung và có khả năng hoạt động trên các vật liệu như cát, sỏi và nền dưới. Bề rộng công tác của máy là 2130 mm và có mức năng suất và độ đáng tin cậy tuyệt vời nên sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội máy.