Bomag BW225

Bomag BW 225 là lu Variocontrol. Lu trống đơn nặng 25 tấn này có khả năng lèn đất tới mức cao do liên tục điều chỉnh năng lượng lèn theo điều kiện vận hành thực tế. Khả năng này cho phép năng lượng tối đa được truyền đi vào mọi thời điểm. Bomag là nhãn hiệu đáng tin cậy nổi tiếng và sản xuất máy móc có chất lượng tuyệt vời.

No products were found matching your selection.