Bomag BW226

Bomag BW226 có các giải pháp như điều khiển vario giúp cho Bomag trở thành nhà sản xuất xe lu đường hàng đầu. Lu này có khả năng đo lực cần thiết để lèn tối ưu khi thực hiện công việc xây dựng đường. Việc này dẫn đến hiệu quả về độ sâu được cải thiện, năng suất lèn cao hơn và chất lượng bề mặt tốt hơn.