CAT 160H

Máy san CAT 160H là mẫu phổ biến và là lựa chọn thay thế cho máy san 140H nổi tiếng trên toàn cầu. 160H thường được trang bị năng xới và có lưỡi dài 16-foot (khoảng 4,88 m), dài hơn CAT 140H 2 feet. Được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt tương đương, 160H là thiết bị cực kỳ hữu ích, được đánh giá cao bởi các nhà thầu toàn cầu.