CMI RS850

Máy ổn định đất CMI RS850 được trang bị động cơ Caterpillar, và là máy ổn định đất có hiệu suất và năng suất cao. Máy này cũng có thể xử lý công việc tái chế nhựa đường, và tái chế nguội tại chỗ với loại máy CMI. CMI sản xuất máy bào nhựa đường và các thiết bị xây dựng đường khác, dưới nhãn hiệu CMI.

No products were found matching your selection.