Hamm 2420

Với trống đơn kiểu nhẵn hoặc chân cừu, Hamm 2420 là lựa chọn tốt cho nhà thầu đường và các công ty làm đất. Hiện nay Hamm 2420 không còn được tiếp tục sản xuất, và một số máy vẫn đang hoạt động. Hamm hiện sản xuất các lu có trọng lượng tương đương với lu 2420.

No products were found matching your selection.