Hamm 3412

Hamm 3412 có trọng lượng vận hành 12 tấn, và được công nhận rộng rãi là chiếc máy hàng đầu trên thị trường. Hamm sản xuất lu tại Đức, và Hamm 3412 là một trong những mẫu phổ biến nhất, có kích thước linh hoạt, chi phí vận hành thấp và năng suất cao.