Hamm 3414

Hamm 3414 là lu trống đơn 14 tấn, được sử dụng cho công việc lu lèn hạng trung trên các dự án làm đất và xây dựng đường. Với công nghệ tiên tiến của Đức, 3414 có hệ số trọng lượng-công suất lớn, năng suất và hiệu quả cao.

No products were found matching your selection.