Hamm 3625

Hamm 3625 là lu trống đơn với trọng lượng vận hành là 24.750 kg. Với trống chân cừu, tổng trọng lượng tăng đến hơn 25 tấn, biến mẫu này trở thành lu lớn và nặng nhất trong dòng Hamm. 3625 lu được sử dụng trên các dự án đầm xây dựng đường, ổn định đất và các dự án làm đất.