Hamm 4011

Hamm là một bộ phận của tập đoàn Wirtgen, một tập đoàn kỹ thuật của Đức chuyên về các thiết bị nhựa đường và xây dựng đường. Hamm sản xuất xe lu, và Hamm 4011 là mẫu lu trống đơn cũ. Hamm 4011 hiện không còn được sản xuất, và được thay thế bằng những thiết kế hiện đại hơn.

No products were found matching your selection.