Komatsu PC210

PC210 phù hợp cho nhiều loại công việc, chẳng hạn như chuyển đất, công việc trên trang trại và phá dỡ. Komatsu PC210 là máy đào 21 tấn. Máy này có động cơ ecot3 tiêu thụ nhiên liệu thấp và lượng phát thải giảm. Đây là lựa chọn lý tưởng cho nhiều loại công việc do tính linh hoạt tiên tiến của nó.