Komatsu PC300

Komatsu sản xuất nhiều loại thiết bị xây dựng, và mẫu PC300 là máy đào lớn phổ biến. Máy này dễ bảo dưỡng, có năng suất cao, mức tiêu thụ nhiêu liệu thấp và công suất nâng cao hơn. PC300 sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho đội xe của quý vị do độ bền và độ tin cậy tuyệt vời.