Komatsu PW130

Komatsu PW130 là loại máy nhỏ hơn trong số các loại máy đào bánh lốp của Komatsu và cho năng suất cao. Đây là máy 13 tấn và lý tưởng để thực hiện các công việc xây dựng đường. Máy có năng suất và độ tin cậy tuyệt vời do vậy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội xe của quý vị.