Vogele 1603

Vogele 1603 là máy rải nhựa đường bánh lốp linh hoạt và dễ điều khiển. Kích cỡ nhỏ của máy rải Vogele 1603 đồng nghĩa với việc máy vô cùng có giá trị ở những khu vực nhỏ hẹp, chẳng hạn như làm lại mặt đường trong thành phố. Hệ thống san Vogele hiệu suất cao và khả năng kéo dài của thanh cán đều là những tính năng có sẵn trên Vogele 1603.