Wirtgen W100

Wirtgen sản xuất hai biến thể máy bào nhựa đường chính loại dài 1 m gồm phiên bản bánh lốp Wirtgen W100 và bánh xích Wirtgen W100. Phiên bản bánh lốp có trọng lượng 13-15 tấn, trong khi loại bánh xích có trọng lượng khoảng 19-21 tấn. Trọng lượng vận hành tăng này, cộng với việc gia tăng động cơ trên phiên bản máy bánh xích giúp độ dày bóc và năng suất bóc ở máy này cao hơn so với phiên bản máy Wirtgen bánh lốp. Tuy nhiên, cả hai biến thể đều cực kỳ linh hoạt và đáng tin cậy. Chúng tôi lấy làm vui mừng được tư vấn cho quý vị về loại máy phù hợp nhất cho công việc của quý vị.