Wirtgen W1000

Wirtgen đã bắt đầu sản xuất Wirtgen W1000 vào năm 1998, khi mẫu này thay thế cho máy bào nhựa đường 1000C cũ hơn. Wirtgen’s W1000 được sản xuất với cả phiên bản bánh xích lẫn bánh lốp, và cho năng xuất tuyệt vời cũng như khối lượng bóc ở mức cao. Chất lượng bề mặt được cán là tuyệt vời, Wirtgen W1000 cho bề mặt sạch và đều, sẵn sàng để dùng làm bề mặt đường tạm thời, và sẽ được rải lại trực tiếp bằng nhựa đường mới.