Wirtgen W200

Wirtgen tích hợp mẫu W2000 vào W200, mang đến trọng lượng vận hành nhẹ hơn để dễ dàng vận chuyển hơn, đồng thời cũng gia tăng độ dày bóc tối đa từ 320mm lên 330mm. Wirtgen W200 cũng có thể được trang bị các trống bóc với chiều rộng khác nhau, chiều rộng làm việc 1,5 m, 2 m, hay 2,2 m, để tăng khả năng linh hoạt của máy cho những nhiệm vụ vận hành khác nhau. Wirtgen W200 mang đến nhiều khả năng điều khiển hơn đối với việc vận hành công tác bóc, với ba tốc độ bóc, điều khiển san Wirtgen Level Pro và các hệ thống tin học hóa khác để cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.