Wirtgen WR2500S

Wirtgen WR2500S được trang bị tính năng điều khiển công suất tự động hỗ trợ cho tốc độ theo tải của động cơ. Điều khiển công suất cũng có thể được hủy kích hoạt nếu cần thiết, để cho phép điều chỉnh bằng tay tốc độ trước. Bề rộng làm việc tối đa là 8’(2.438 mm) và độ sâu làm việc là từ 0 – 20” (0 – 500 mm).

No products were found matching your selection.